Generalforsamling

onsdag21. martskl. 18:30

Generalforsamling

 FrivilligCenter Roskilde, Tinghuset

Jubii - så er der generalforsamling.

Kom og hør om året der er gået og sæt dit præg på året der kommer.

Vi starter med sandwich kl. 18.30 og det formelle program starter kl. 18.45.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent samt afgørelse af lovlig varsling
2. Antal stemmeberettigede frivillige (inklusiv eventuelle fuldmagter)
3. Formandens beretning
4. Årsberetning fra Landssekretariatet ved SeniorInstruktør/formanden
5. Godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Orientering om årsplan og budget samt fastlæggelse af eventuelt kontingent for støtte/passive frivillige
8. Valg af formand
9. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter
10. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant
11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7 marts 2018.