Temaaften med emnet grænseoverskridende adfærd

tirsdag2. aprilkl. 18:30

Temaaften med emnet grænseoverskridende adfærd

 Byens hus, Forsamlingen

Vi får besøg af:
* Tom, Roskilde politis forebyggende enhed
*  Rudy, det socialt opsøgende team
* Amanda Sofie, Klub Midt - Østervang
* Lotte, kommunens SSP-konsulent   
til en dialog om grænseoverskridende adfærd.

Programmet vil være noget i retning af:

De professionelle vil komme med nogle eksempler på, hvad de observerer i Folkeparken.

De professionelle vil kort beskrive, hvordan de selv arbejder med de unge, der overskrider andres grænser

Dialog om samarbejdsmuligheder mellem de professionelle og Natteravnene - hvordan kommunikerer vi når vi ser grænseoverskridende adfærd

Drøftelse af hvordan vi forholder os, når ens egen "voksengrænser" overskrides

Vi håber at du kommer og vil være med til en god snak om, hvordan vi tackler grænseoverskridende adfærd.